Lịch Xổ Số Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 21/05/2022
Thứ Năm
21/05/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
28
627
9840
9536
5539
73839
83476
63410
59176
17303
13506
90543
80234
58898
85208
Bắc Giang
XSBG
00
437
6700
3275
4580
25051
24158
93718
08051
52301
53052
35751
34156
29523
65959
Bắc Giang
XSBG
89
848
7866
7414
6009
43905
89683
29579
65602
41050
87175
20527
83896
16647
62444
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 21/05/2022
Thứ Năm
21/05/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
61
002
4595
8992
4935
73896
63769
85093
02099
91957
72898
83990
64197
54216
68988
85211
05824
670310
Bắc Giang
XSBG
39
384
0227
0314
8472
00491
45092
53577
62108
11883
37606
30201
22969
94754
25402
38044
59233
776692
Bắc Giang
XSBG
39
519
7935
4488
3158
20612
36175
12342
97718
44705
76508
10012
54353
57490
42213
42703
87795
520590
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 20/05/2022
Thứ Năm
20/05/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
60
129
8329
4117
8053
88672
07670
82346
84739
61674
33488
33299
83829
78632
01926
Bắc Giang
XSBG
99
310
9949
8629
3378
26827
19205
50229
94601
90735
32080
50918
36739
79703
48772
Bắc Giang
XSBG
25
577
9480
0383
4610
28885
34681
68222
10016
17855
01675
65194
24757
11049
44822
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 20/05/2022
Thứ Năm
20/05/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
52
441
3439
4633
8584
84446
09802
28701
79836
66900
64346
65267
08061
91769
59485
39364
14251
576359
Bắc Giang
XSBG
80
801
5761
8054
4487
29303
56934
68927
34647
78192
03223
25366
62472
46883
02989
19428
42074
471711
Bắc Giang
XSBG
40
597
4415
1214
7600
18855
69727
78006
04908
40185
35877
96827
31130
11672
56541
85843
42778
630760
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 19/05/2022
Thứ Năm
19/05/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
64
219
4356
8624
8758
46559
86971
46345
29821
43507
68780
65643
92669
61880
45801
Bắc Giang
XSBG
91
535
6218
1516
0573
61892
17971
08595
38758
12074
95489
97180
96483
27722
50577
Bắc Giang
XSBG
61
998
0458
1773
2195
77240
51006
40170
02387
53346
64254
63392
32272
47424
53152
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 19/05/2022
Thứ Năm
19/05/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
61
936
9153
2334
6677
72918
66203
29920
51947
80160
39474
24187
04354
25660
51396
28938
79839
039219
Bắc Giang
XSBG
48
611
2452
4794
4965
96577
09281
51893
89521
90023
25627
13867
41514
31124
31414
75539
35455
225816
Bắc Giang
XSBG
74
306
0409
8353
6232
40355
85621
77265
82001
79930
93802
00246
00535
48476
98127
94705
03986
915561