Lịch Xổ Số Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 24/09/2021
Thứ Năm
24/09/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
18
457
3119
3546
6121
10978
85540
54554
06717
37848
99228
71821
56251
31980
24538
Bắc Giang
XSBG
29
187
2832
7210
6105
56393
96663
85224
05806
73179
57222
56320
87509
22968
84181
Bắc Giang
XSBG
72
844
7573
2573
7814
90969
77862
52291
87517
57869
09184
46760
75079
47180
08230
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 23/09/2021
Thứ Năm
23/09/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
44
529
8810
8676
1930
84338
61188
09557
93251
44106
28248
52196
59420
72044
24060
Bắc Giang
XSBG
51
415
9061
2176
7744
97648
19798
01987
52727
61101
33604
46883
34986
21754
41052
Bắc Giang
XSBG
24
073
1263
8299
0302
44081
77877
19620
17909
16720
67307
08838
99449
21203
98645
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 23/09/2021
Thứ Năm
23/09/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
39
156
3346
3650
5731
13219
17629
14995
94287
81932
20113
47687
14704
00801
93383
06303
23803
538214
Bắc Giang
XSBG
48
189
0766
1509
7218
10879
88232
10235
65662
20190
50820
33598
67052
03550
60857
74076
91705
459855
Bắc Giang
XSBG
23
670
8609
9258
1292
17501
84710
32034
55397
54732
71823
76058
83714
98797
70977
81855
70088
959449
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 22/09/2021
Thứ Năm
22/09/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
35
848
5083
8674
6730
24347
77151
46129
02399
04969
83664
31037
92921
04737
34518
Bắc Giang
XSBG
77
412
1897
8288
7949
73559
00012
27238
38508
73335
55131
65474
16300
03045
70348
Bắc Giang
XSBG
05
124
1182
9370
1050
19880
34395
01109
47509
06720
07074
73075
92037
74916
54408
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 22/09/2021
Thứ Năm
22/09/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
74
426
6321
6432
1183
18549
25622
98696
90733
65650
20059
48026
76005
31222
24947
92006
14198
704572
Bắc Giang
XSBG
30
423
1798
2038
2534
09007
40043
32965
37701
36142
45078
73893
37104
01424
13252
31800
57422
273052
Bắc Giang
XSBG
59
039
5522
9372
6706
22191
87665
03966
07010
77358
72053
43899
61874
82248
07591
16597
56640
128383