Lịch Xổ Số Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 01/12/2021
Thứ Năm
01/12/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
59
908
4226
4054
2167
43644
63952
54723
77084
67599
97961
30500
58937
92811
33751
Bắc Giang
XSBG
67
041
3925
0255
3274
52054
81894
37315
60214
49584
07843
11135
53390
93925
15591
Bắc Giang
XSBG
33
285
3388
5495
8289
07086
22116
34943
06354
24090
90771
94785
34034
36580
69315
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 01/12/2021
Thứ Năm
01/12/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
95
118
4464
0860
6655
85967
01959
20636
35905
39886
63346
80834
90715
92869
26241
44900
37131
855209
Bắc Giang
XSBG
77
658
4651
3512
4451
64678
58003
17473
57728
54532
37534
17100
61743
70343
36896
22863
24822
854760
Bắc Giang
XSBG
18
099
0216
3337
1866
92230
36471
21003
52611
18354
95622
61451
07961
43082
87594
52272
10276
472151
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 30/11/2021
Thứ Năm
30/11/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
21
892
8953
6784
8195
83665
81780
82909
67606
36539
94008
29912
73281
17585
23158
Bắc Giang
XSBG
65
466
9374
9521
4508
44246
19975
35995
98621
08818
84410
24574
14110
81946
63897
Bắc Giang
XSBG
36
434
4430
1238
9165
32319
64037
58400
72760
19122
83877
30443
24187
19407
64489
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 30/11/2021
Thứ Năm
30/11/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
69
203
0023
9317
1576
02655
11883
60343
21612
96880
38949
15817
24876
47029
68470
98877
19257
761329
Bắc Giang
XSBG
03
786
0721
9692
1176
58390
43743
62559
00160
82674
44027
64976
65203
58373
74133
76787
88669
301554
Bắc Giang
XSBG
77
091
2216
2145
3041
20379
89914
34634
06091
68578
70801
49419
56621
53546
65303
23693
67436
498962
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 29/11/2021
Thứ Năm
29/11/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
37
695
9190
5656
8353
03094
11362
52080
04277
95550
28419
96596
31456
28334
68723
Bắc Giang
XSBG
76
101
3614
4867
6399
22386
51975
13598
49328
70534
57031
69985
61896
18457
01982
Bắc Giang
XSBG
68
349
9687
4645
6353
52970
18772
73567
04057
44126
20499
89973
26114
74786
38779
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 29/11/2021
Thứ Năm
29/11/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
86
743
1806
9838
7597
32005
67943
71942
39908
05461
46740
16603
80191
28975
06275
33492
80636
904614
Bắc Giang
XSBG
95
619
8020
6225
1181
08805
20817
36866
33906
54060
88057
66203
84259
82643
58618
90622
58565
105931
Bắc Giang
XSBG
70
636
4878
7730
2722
47145
25808
45812
68163
99108
94247
56116
36143
98389
10200
19005
39821
204187