Lịch Xổ Số Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 08/08/2022
Thứ Năm
08/08/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
97
568
6527
3414
8472
43791
51419
06515
11677
54299
02572
64724
56672
66417
74974
Bắc Giang
XSBG
04
004
0948
7165
3009
49449
87198
69321
87804
19114
60779
01888
06346
58595
80188
Bắc Giang
XSBG
84
472
0840
6324
4704
50981
40965
07592
43357
51408
84105
34344
23876
95526
74102
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 08/08/2022
Thứ Năm
08/08/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
83
016
7801
8676
7464
23581
87703
62695
64905
13521
31498
72429
99104
19856
15968
23560
38462
342395
Bắc Giang
XSBG
41
733
4805
4014
1407
98914
52684
73072
08066
58738
74594
36872
02930
19890
38392
82167
68958
268492
Bắc Giang
XSBG
89
703
2663
3318
7424
13333
36940
45748
14042
52682
75883
34947
36153
76286
90355
89269
41953
962112
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 07/08/2022
Thứ Năm
07/08/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
16
253
1331
9980
8523
17554
32682
08350
35844
68574
42639
63146
57160
46838
97690
Bắc Giang
XSBG
36
776
7632
4169
9614
80277
24284
34354
03215
87374
95438
48252
40714
54052
61426
Bắc Giang
XSBG
53
821
4358
2369
7031
03068
18258
28296
56696
10958
46583
60144
66170
07861
35875
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 07/08/2022
Thứ Năm
07/08/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
84
973
4890
2909
8511
39803
43257
53138
23241
91934
20573
08953
49967
34862
68353
20753
50292
595714
Bắc Giang
XSBG
92
477
0605
4945
6972
13684
27951
45287
80880
44769
65354
96896
75022
13292
17732
30032
46335
314907
Bắc Giang
XSBG
30
322
7719
1791
7196
93819
93543
26403
95099
52856
71149
91831
64585
14037
83762
97445
25397
365803
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 06/08/2022
Thứ Năm
06/08/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
96
095
7069
3565
5941
26110
40581
61847
55093
03904
68680
87103
95319
52970
26226
Bắc Giang
XSBG
32
132
3864
0347
6060
80066
46143
55168
14317
34336
91181
65908
90595
92496
63256
Bắc Giang
XSBG
06
842
6601
8448
2106
91560
74818
20537
56967
12583
21410
28280
34857
38325
84614
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 06/08/2022
Thứ Năm
06/08/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
28
847
9366
5826
7475
89210
92374
25508
63437
21064
80538
84423
42892
94973
41168
76918
28594
015804
Bắc Giang
XSBG
20
382
0456
8398
4800
41069
17960
28668
75587
10900
30186
06192
92728
56508
08605
20847
94897
562163
Bắc Giang
XSBG
46
885
6464
8439
8533
29652
76905
17138
05373
19607
96301
12418
23513
07501
55502
96570
14531
665232