Lịch Xổ Số Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 23/01/2022
Thứ Năm
23/01/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
88
236
5748
4558
3660
86765
92457
33133
95098
83958
21004
25534
88229
05561
73158
Bắc Giang
XSBG
13
392
6604
8190
5597
97132
52335
23349
64675
63871
38383
85900
43380
88957
25558
Bắc Giang
XSBG
05
627
1733
6572
8255
88193
96175
55307
69003
87822
00658
39860
05906
87813
43788
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 23/01/2022
Thứ Năm
23/01/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
52
340
1980
8564
5176
27717
54954
47776
61748
16314
82228
21088
02271
79613
61418
50262
96900
371290
Bắc Giang
XSBG
80
998
3413
2203
5118
39087
15646
35479
27055
27047
20431
54412
74205
59851
11608
39325
94278
749493
Bắc Giang
XSBG
39
812
7734
8180
8884
46638
07431
44498
36256
70343
50529
50349
84480
06506
57684
96770
12417
850842
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 22/01/2022
Thứ Năm
22/01/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
08
560
8750
3065
6453
69335
41402
38930
25952
46754
88024
15864
61861
31401
19614
Bắc Giang
XSBG
91
982
5806
4080
2768
02933
75927
42247
52154
22932
98803
72888
60394
91037
55570
Bắc Giang
XSBG
28
460
6954
7484
3257
28158
23608
48001
38673
48117
39145
37376
95436
36233
63911
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 22/01/2022
Thứ Năm
22/01/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
68
984
9427
5815
4180
80925
67593
64763
33011
67952
17429
28184
44562
49179
39072
97335
64269
508039
Bắc Giang
XSBG
25
537
5122
4713
8876
40834
18601
28314
31138
72287
45968
37917
32191
90339
32134
13060
80652
994166
Bắc Giang
XSBG
11
164
0462
8989
5826
66933
11639
47336
71119
14997
91544
93422
44638
91767
80530
21365
39965
943618
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 21/01/2022
Thứ Năm
21/01/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
62
194
4931
4915
1049
71657
99300
04897
67912
69405
09989
78653
95648
80125
34240
Bắc Giang
XSBG
51
348
9395
0376
9932
34496
25129
40158
87917
92777
20051
48261
97571
46717
57204
Bắc Giang
XSBG
68
170
8447
9759
2806
53123
80211
23604
77463
56522
07356
42124
36082
39835
39160
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 21/01/2022
Thứ Năm
21/01/2022
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
80
297
3881
1988
8017
22542
63502
31963
43310
11169
48711
43899
38248
71820
04719
13055
53619
142507
Bắc Giang
XSBG
35
245
3404
5478
6281
90752
93751
57312
38826
68578
04665
13454
52263
72142
52312
74853
38356
698664
Bắc Giang
XSBG
95
943
3357
3290
0834
40565
99096
35568
71468
78128
13114
37602
71637
26418
89224
79977
73729
597514