Lịch Xổ Số Thống kê tần suất xổ số Gan cực đại Thống kê Loto
Xổ Số Miền Bắc Tần suất Miền Bắc GCĐ Miền Bắc Xem Loto Miền Bắc
Xổ Số Nam Định Tần suất Nam Định GCĐ Nam Định Xem Loto Nam Định
Xổ Số Miền Trung Tần suất Miền Trung GCĐ Miền Trung Xem Loto Miền Trung
Xổ Số Đà Nẵng Tần suất Đà Nẵng GCĐ Đà Nẵng Xem Loto Đà Nẵng
Xổ Số Quảng Ngãi Tần suất Quảng Ngãi GCĐ Quảng Ngãi Xem Loto Quảng Ngãi
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 28/10/2021
Thứ Năm
28/10/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
61
448
6107
0374
2371
34127
76795
83033
55572
75717
63392
42375
30729
25240
70399
Bắc Giang
XSBG
89
282
2674
3140
7904
41714
26665
88815
22151
51952
77513
66853
27928
31659
55365
Bắc Giang
XSBG
79
883
9451
4683
7075
99133
83204
97202
76894
86679
76188
04378
31119
62513
41554
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 27/10/2021
Thứ Năm
27/10/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
58
237
6813
4472
9880
56822
29588
89776
59090
81416
10003
66047
36748
97262
15982
Bắc Giang
XSBG
35
301
6928
9153
2371
86890
82684
69763
63683
46621
55851
16849
84985
29701
28506
Bắc Giang
XSBG
56
707
6051
4215
0263
31998
32328
52576
65782
33236
28264
59338
28619
20150
43859
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 27/10/2021
Thứ Năm
27/10/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
30
920
6756
8115
0003
79842
27600
26839
63007
06366
35209
91527
59787
48703
40522
90553
27393
047214
Bắc Giang
XSBG
19
565
8001
8831
6888
82140
15961
50061
93191
65311
31532
83351
50916
32071
32100
11943
39542
966519
Bắc Giang
XSBG
56
682
8891
9181
5003
36840
95656
82998
72369
95841
89157
18106
98106
86415
55297
37438
53399
784166
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 1 PM - 26/10/2021
Thứ Năm
26/10/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
86
715
2439
8753
6084
17197
91715
28377
34220
25673
55071
76915
96377
42137
43706
Bắc Giang
XSBG
63
205
2973
6651
9983
67556
53685
99692
15446
38910
19406
07728
32114
19646
80485
Bắc Giang
XSBG
22
195
4576
6563
8277
52693
02932
45240
41919
73723
36378
56897
86628
53139
52975
KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÔNG BẮC 4 PM - 26/10/2021
Thứ Năm
26/10/2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bắc Giang
XSBG
69
104
3619
5017
9489
72655
01943
45014
93118
03798
37771
20789
59951
53315
20806
64915
99008
495183
Bắc Giang
XSBG
19
240
1918
4149
5758
98939
80227
25430
56520
37686
84949
54265
90455
40629
35527
08183
10125
882041
Bắc Giang
XSBG
83
392
9336
6749
4411
34093
02001
87220
01020
66557
84833
08848
28025
69510
27088
26028
06255
892491